Van de Mol , Tinkers

Tinkers , zoals Tinkers horen te zijn . Lief , eerlijk & meewerkend !

Dekvoorwaarden : 

2019: Spartacus III  van de Mol -> Cremello bont Bucc van de Mol -> vosbont met pearl-genBarney van de Mol -> effen bruin ( stekelhaar)


 

 

Onze HENGSTEN dekken alleen PSSM1 n/n geteste Tinkermerries 

Tevens worden merries met zomereczeem en CPL ( zichtbaar) geweigerd 


01 mei  - 31 augustus 2019


Voor een reservering,  om Uw merrie te laten dekken door Spartacus , werken wij met een lijst. Er kunnen maar een beperkt aantal merries tegelijk hier verblijven . Wanneer U Uw merrie op de lijst wilt hebben , neem dan spoedig contact met ons op , om te vernemen welke voorwaarden wij hanteren 


  


Onze HENGSTEN zijn dagelijks te bezichtigen, vooraf afspraak maken is gewenst.

Alle paarden die bij ons op stal verblijven, dienen geënt te zijn tegen Influenza en tetanus. Het paspoort dient te worden overhandigd aan de hengstenhouder .

Alle paarden dienen over een goede gezondheid te beschikken. En mogen geen ijzers hebben.

De algemene dekvoorwaarden van “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers” zijn van kracht.

Tijdens het verblijf van merries met eventueel veulens bij ons, is het volledige risico voor de merriehouder.

Wij doen ons best om zo goed mogelijk voor uw merrie te zorgen, maar mocht er om welke reden dan ook dringend veterinaire hulp nodig zijn, dan komen de kosten ten laste van de merriehouder.

Gedurende het dekseizoen dient bij terugkomers vanaf de derde keer altijd door de dierenarts follikel controle en/of een echoscopisch onderzoek plaats te vinden, de kosten hiervan zijn voor rekening van de merriehouder.

Probleemmerries dienen altijd eerst onderzocht te worden.

Bij niet gebleken drachtigheid ontvangt u van een korting van Euro.100,- op het dekgeld in het volgend dekseizoen  op een dekking  . Deze reductie ontvangt u alleen met een gustverklaring van uw dierenarts die u voor 1 oktober ( van het jaar van de "mislukte" dekking)  moet overleggen.

 


Dekgeld 2019:

 € . 450,- per merrie , inclusief 1 week stallingsgeld 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Na eerste week : Stallingskosten merrie, met evt. veulen is €.10,- per dag,  €.65- per week of €.250,- per maand   

*********************************************************

Dekgeld dient bij afleveren merrie contant te worden voldaan (factuur wordt overhandigd) Bij ophalen merrie zal de dekovereenkomst van het NSvT worden overhandigd en wordt eventueel stallingsgeld contant voldaan