Van de Mol , Tinkers

Tinkers , zoals Tinkers horen te zijn . Lief , eerlijk & meewerkend !

Dekvoorwaarden hengsten van de Mol 

 

Onze HENGST dekt alleen natuurlijk , PSSM1 n/n geteste Tinkermerries

01 mei  - 31 augustus 2018

  
Onze HENGST is dagelijks te bezichtigen, vooraf afspraak maken is gewenst.

Alle paarden die bij ons op stal verblijven, dienen geënt te zijn tegen

Influenza en tetanus. Het paspoort dient te worden overhandigd aan de hengstenhouder .

Alle paarden dienen over een goede gezondheid te beschikken. En mogen geen ijzers hebben.

De algemene dekvoorwaarden van “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers” zijn van kracht.

Tijdens het verblijf van merries met eventueel veulens bij ons, is het volledige risico voor de merriehouder.

Wij doen ons best om zo goed mogelijk voor uw merrie te zorgen, maar mocht er om welke reden dan ook dringend veterinaire hulp nodig zijn, dan komen de kosten ten laste van de merriehouder.

Gedurende het dekseizoen dient bij terugkomers vanaf de derde keer altijd door de dierenarts follikel controle en/of een echoscopisch onderzoek plaats te vinden, de kosten hiervan zijn voor rekening van de merriehouder.

Probleemmerries dienen altijd eerst onderzocht te worden.

Bij niet gebleken drachtigheid ontvangt u van een korting van 25 % op het dekgeld in het volgend dekseizoen  op een dekking  . Deze reductie ontvangt u alleen met een gustverklaring van uw dierenarts die u voor 1 oktober( van het jaar van de "mislukte" dekking)  moet overleggen.

 

Onze HENGST zal alleen Tinkers en Irish Cob's dekken , die PSSM1 n/n getest zijn ( graag kopie testresultaat overleggen ). 


Onze HENGST dekt alleen natuurlijk en in eigen weide , of wanneer de merrie-eigenaar het wenst , aan de hand  .

 Dekgeld 2018:

Spartacus:        Euro . 750,- per merrie

Cremello , geeft ALTIJD 1 creme-gen door , 100% garantie op cremegen !!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Larry :              Euro 750,-  per merrie                                                   --------  zeer beperkt ingevroren sperma beschikbaar --------

Effen valk , 50% kans op doorgave creme-gen ( tot nu toe 100% goorgegeven)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


( Stallingskosten merrie, met evt. veulen is Euro.10,- per dag )

*********************************************************

Dekgeld dient bij afleveren merrie contant te worden voldaan (factuur wordt overhandigd) Bij ophalen merrie zal de dekovereenkomst van het NSvT worden overhandigd en wordt stallingsgeld contant voldaan